ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ออกเยี่ยมให้กำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) เหตุเกิดเมื่อเวลา 14.50 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

           วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วยนางมัลลิกา เกษกุล ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายจาก นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ให้เดินทางไปเยี่ยมเป็นกำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) เหตุเกิดเมื่อเวลา 14.50 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยได้นำสิ่งของ ถุงยังชีพไปมอบและเป็นการบรรเทาทุกข์แก่ราษฎผู้ประสบความเดือดร้อน จำนวน 3 ตำบล 9 หมู่บ้าน รวม 50 ครอบครัว ได้แก่
           1) ตำบลดองกำเม็ด 3 หมู่บ้านผู้ประสบความเดือดร้อน 6 ราย
           2) ตำบลโคกเพชร 3 หมู่บ้าน ผู้ประสบความเดือดร้อน 8 ราย
           3) ตำบลใจดี 3 หมู่บ้าน ผู้ประสบความเดือดร้อน 36 ราย

         ในการนี้ นายอำเภอขุขันธ์ ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอ/จนท.ฝ่ายความมั่นคง อำเภอขุขันธ์ ได้สั่งการให้นำกำลังพลสมาชิก อส. ในสังกัด ร่วมกับชาวบ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน เร่งซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และมอบหมายให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใน พื้นที่ที่ประสบเหตุวาตภัย ให้เร่งสำรวจความเสียหายและพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ตามระเบียบของทางราชการ โดยเร่งด่วนแล้ว

           ทั้งนี้ ขอขอบคุณท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้สนับสนุนสิ่งของถุงยังชีพมามอบบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ไว้ ณ โอกาสนี้ 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ภาพ/ข่าว : พันธ์ทิพย์ แสงแก้ว, 28 เมษายน 2560.
ประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป