ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) เหตุเกิดเมื่อเวลา 13.30 - 20.00 น. ของวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

         (อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ) - วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วยนางมัลลิกา เกษกุล ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และจนท.ฝ่ายทหาร กกล.รส.จว.ศก. ได้รับมอบหมายจาก นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ให้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) เหตุเกิดเมื่อเวลา 13.30 - 20.00 น. ของวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยได้นำสิ่งของ ถุงยังชีพไปมอบเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แก่ราษฎผู้ประสบความเดือดร้อนในเบื้องต้น จำนวน 2 ตำบล 8 หมู่บ้าน รวม 85 ครอบครัว ได้แก่

          1) บ้านหนองคล้า ม. 3 ต.โสน ผู้ประสบความเดือดร้อน 15 ราย
          2) บ้านคำเผือ ม.5 ต.โสน ผู้ประสบภัย 10 ราย
          3) บ้านสี่แยกนาเจริญ ม.9 ต.โสน ผู้ประสบภัย 8 ราย
          4) บ้านหนองคล้าใต้ ม.14 ต.โสน ผู้ประสบภัย 10 ราย
          5) บ้านโสน ม.18 ต.โสน ผู้ประสบภัย 4 ราย
          6) บ้านอาวอย ม.20 ต.โสน ผู้ประสบภัย 1 ราย
          7) บ้านปราสาท. ม.1 ต.ปราสาท. ผู้ประสบภัย 15 ราย
          8) บ้านมะขาม ม.2. ต.ปราสาท ผู้ประสบภัย 22 ราย


   
         ในการนี้ นายอำเภอขุขันธ์ ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอ/จนท.ฝ่ายความมั่นคง อำเภอขุขันธ์ ได้สั่งการให้นำกำลังพลสมาชิก อส. ในสังกัด ร่วมกับชาวบ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน เร่งซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และมอบหมายให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใน พื้นที่ที่ประสบเหตุวาตภัย ให้เร่งสำรวจความเสียหายและพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ตามระเบียบของทางราชการ โดยเร่งด่วนแล้ว 


         ทั้งนี้ ขอขอบคุณท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้สนับสนุนสิ่งของถุงยังชีพมามอบบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ไว้ ณ โอกาสนี้ 
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ภาพ/ข่าว :
พันธ์ทิพย์ แสงแก้ว, 5 พฤษภาคม 2560.
ประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป