ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอำเภอขุขันธ์ ไปเยี่ยมให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย) เหตุเกิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เมื่อเวลาประมาณ 21.00 น.

         อำเภอเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ - วันนี้ (5 พฤษภาคม 2560) เวลา 16.40 น. นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วยนางมัลลิกา เกษกุล ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และผู้นำชุมชน ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย) เหตุเกิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม  2560 เมื่อเวลาประมาณ 21.00 น. ณ บ้านพราน (บ้านเอื้ออาทร) หมู่ที่ 4  ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
         ซึ่งมีผู้ประสบความเดือดร้อน 2 ราย ได้แก่
          1) ราย น.ส.มิฑิตา ขวัญเมือง ได้รับความเสียหาย ทั้งหลัง
          2) ราย น.ส.นันทกา ธรรมวิเศษ ได้รับความเสียหาย บางส่วน โดยได้มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป