ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย(4 พฤษภาคม 2560)

           อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วยนางมัลลิกา เกษกุล ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายจาก นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ให้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) เหตุเกิดเมื่อเวลา 16.35 น. ของวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยได้นำสิ่งของ ถุงยังชีพไปมอบเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แก่ราษฎผู้ประสบความเดือดร้อนในเบื้องต้น จำนวน 1 ตำบล 5 หมู่บ้าน รวม 27 ครอบครัว ได้แก่
            1) บ้านสำโรงตาเจ็น ม. 1 ต.สำโรงตาเจ็น ผู้ประสบความเดือดร้อน 4 ราย
            2) บ้านทะลุโนนม่วง ม.2 ต.สำโรงตาเจ็น ผู้ประสบภัย 3 ราย 3) บ้านสำโรงเหนือ ม.13 ต.สำโรงตาเจ็น ผู้ประสบภัย 13 ราย
            4) บ้านหนองคลองม.15 ต.สำโรงตาเจ็น ผู้ประสบภัย 3 ราย
            5) บ้านสำโรงสามัคคี ม.16 ต.สำโรงตาเจ็น ผู้ประสบภัย 4 ราย

            ในการนี้ นายอำเภอขุขันธ์ ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอ/จนท.ฝ่ายความมั่นคง อำเภอขุขันธ์ ได้สั่งการให้นำกำลังพลสมาชิก อส.ในสังกัด ร่วมกับชาวบ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน เร่งซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และมอบหมายให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใน พื้นที่ที่ประสบเหตุวาตภัย ให้เร่งสำรวจความเสียหายและพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ตามระเบียบของทางราชการ โดยเร่งด่วนแล้ว 


            ทั้งนี้ ขอขอบคุณท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้สนับสนุนสิ่งของถุงยังชีพมามอบบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ไว้ ณ โอกาสนี้
            
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ภาพ/ข่าว : พันธ์ทิพย์ แสงแก้ว, 4 พฤษภาคม  2560.
ประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป