ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

ที่ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ เกิดเหตุต้นไม้ใหญ่ (ต้นพะยอม) ล้มฟาดสายไฟฟ้าขาด เสาไฟฟ้าหักล้มหลายต้น ขวางถนนทำให้รถยนต์ ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้(4 พฤษภาคม 2560)

          อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ - วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 13.20 น. นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ ได้รับการรายงาน ว่าเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง เป็นเหตุให้ต้นไม้ใหญ่ (ต้นพะยอม) ล้มฟาดสายไฟฟ้าขาด เสาไฟฟ้าหักล้มหลายต้น ขวางถนนทำให้รถยนต์ ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ เหตุเกิด ณ บริเวณถนนสายขุขันธ์ - สี่แยกนาเจริญ ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ           ทั้งนี้ นายอำเภอขุขันธ์ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ อปพร. สังกัด ศูนย์ อปพร.ต.โสน สมาชิก อส.อ.ขุขันธ์ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า อ.ขุขันธ์ แขวงการทาง อ.ขุขันธ์ ผู้นำชุมชน ต.โสน ตลอดจนประชาชนผู้พบเห็นเหตุการณ์ได้ช่วยกันตัดทอนต้นไม้ที่กีดขวางถนน เพื่อให้รถยนต์สามารถผ่านไป-มาได้ โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชม. ซึ่งขณะนี้รถยนต์สามารถสัญจรไป-มาได้ตามปกติแล้ว จึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ช่วยกันแก้ไขปัญหา ได้อย่างรวดเร็ว 


            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ภาพ/ข่าว : พันธ์ทิพย์ แสงแก้ว, 4 พฤษภาคม  2560.
ประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป