ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นำสมาชิก อส.ซ่อมแชมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย จากวาตภัย ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

        (อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ)  วันนี้ 5 พค..2560 นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษได้มอบหมายให้ นายจำนงค์ ยอดย้อย ปลัดอำเภอขุขันธ์ นำสมาชิก อส.ซ่อมแชมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย จากวาตภัย ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เบื้องต้นขณะนี้ ช่อมเสร็จ แล้ว 13 หล้ง


ประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป