ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

การประชุมคณะทำงานฝ่ายข้อมูลทางประวัติศาสตร์เมืองขุขันธ์ ในจัดงานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี พ.ศ. 2560

        วันนี้ (26 กรกฎาคม 2560 เวลา13.00น.) นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ นายธวัชชัย กงศรี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานฝ่ายข้อมูลทางประวัติศาสตร์เมืองขุขันธ์ ในจัดงานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี พ.ศ. 2560(ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน พ.ศ. 2560) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป