ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

พี่น้องประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ พร้อมใจกันมาบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ อย่างคับคั่ง

          อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ - วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ได้ออกมารับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอขุขันธ์ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ เอกชน เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ ได้พร้อมใจกันมาบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ในครั้งนี้ จำนวน 427 ราย ทั้งนี้ นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ ได้ประสานขอความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงาน พ่อค้า ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ในการสนับสนุนรางวัลให้แก่ผู้มาร่วมบริจาคโลหิต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ให้การสนับสนุนอาหาร เพื่อบริการแก่ผู้มาบริจาคโลหิต เช่น ขนมจีนน้ำยา ข้าวลาดแกง ข้าวผัด ผัดหมี่ ก๋วยเตี๋ยว น้ำดื่ม ผลไม้ ขนม นม ฯลฯ จึงขอขอบพระคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ไว้ ณ โอกาสนี้
 
 
  
 
 

ภาพ/ข่าว : พันธ์ทิพย์ แสงแก้ว, 5 พฤษภาคม 2560.
ประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป