ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ(28 สิงหาคม 2560)

อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ : 
           - วันนี้ (28 สิงหาคม 2560) เวลา 09.30 น. นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ ได้มอบหมายให้นายธวัชชัย กงศรี ปลัดอำเภอ (อาวุโส)เดินทางมาเป็นประธานมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ตำบลสะเดาใหญ่ โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องที่ตำบลสะเดาใหญ่ ตลอดจนกำลังพลสมาชิก อส. ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 100 ราย  ณ ที่ทำการกำนันตำบลสะเดาใหญ่ หมูที่ 13 ตำบลสะเดาใหญ่  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
           - จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ภาพ/ข่าว : พันธ์ทิพย์ แสงแก้ว, 28 สิงหาคม 2560.
ประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป