ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

งานจิตอาสาประชารัฐอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 2560

 จิตอาสาประชารัฐ คืออะไร? คลิก
จิตอาสาประชารัฐ การลงทุนพัฒนาจังหวัดสู่สังคมไทย 4.0 คลิก

 ข้อมูลภูมิศาสตร์ "พื้นที่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติที่สำคัญของชุมชนในระดับอำเภอ" ของอำเภอขุขันธ์ ปี 2560 
        ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  คลิก
        ส่วนที่ 2 ข้อมูลสถานการณ์ฯ คลิก
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ gif animationข้อมูลแกนนำจิตอาสาประชารัฐอำเภอขุขันธ์ 2560 คลิก
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ gif animationข้อมูลประชาชนในภาวะลำบากและกลุ่มเปราะบางทางสังคม กรอกข้อมูล คลิก 
ประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป