ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมอำเภอขุขันธ์

นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ ได้รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคจากนายธวัช สุรบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อมอบให้กับราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ วันนี้ (29 สิงหาคม 2560) ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับราษฎรในพื้ันที่ตำบลหนองฉลอง ตำบลตะเคียน ตำบลโคกเพชร ตำบลห้วยสำราญ ตำบลจะกง และตำบลห้วยใต้  รวมจำนวน 370 ราย ณ หอประชุมอำเภอขุขันธ์ ซึ่งก่อนหน้านั้นได้นำไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลต่างๆ แล้วประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป