ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

นายอำเภอขุขันธ์ ได้เดินทางไปเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี ของกลุ่มบ้านนาก๊อก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

(อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ) 
 - วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 15.00 น. นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ ได้เดินทางไปเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื้อพัฒนาเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและชุมชน ของกลุ่มบ้านนาก๊อก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยกลุ่มดังกล่าวได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเพาะพันธุ์มะนาว มะละกอ พริก ชะอม และเพาะพันธุ์กล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วยน้ำหว้า และการเพาะพันธุ์ดาวเรือง ทั้งนั้น นายอำเภอขุขันธ์ ได้สั่งจองดาวเรืองจากกลุ่ม จำนวน 500 ต้น เพื่อนำมาปลูกประดับบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ 
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทรา
ประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป