ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

นายอำเภอขุขันธ์ ได้มอบหมายให้จิตอาสาเฉพาะกิจมาช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจในการเตรียมสถานที่ พร้อมกับเตรียมความพร้อมสำหรับการมอบ สิ่งของพระทานให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจ ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอขุขันธ์ ได้มอบหมายให้จิตอาสาเฉพาะกิจมาช่วยเหลือ สนับสนุนภารกิจในการเตรียมสถานที่ พร้อมกับเตรียมความพร้อมสำหรับการมอบ สิ่งของพระทานให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจ ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2560 และขอขอบคุณ พี่น้องชาวจิตอาสา ที่ได้เตรียม โรงทาน จัดทำอาหารเที่ยงดูแล สำหรับ จิตอาสา ที่มาปฏิบัติภารกิจในวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
 ประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป