ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

นายอำเภอขุขันธ์ ได้อำนวยการในการจัดเตรียมสถานที่งานรัฐพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอขุขันธ์ ได้อำนวยการในการจัดเตรียมสถานที่งานรัฐพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ โดยมี ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ สมาชิกองอาสารักษาดินแดน และ พี่น้องชาวจิตอาสา ช่วยกัน เตรียมสถานที่ เพื่อประกอบพิธี วางพวงมาลา หน้าพระบรมรูป รัชกาลที่ 5

ประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป