ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

ควันหลงในงานเทศกาลบุญประเพณีแซนโฎนตาอำเภอขุันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560

พิธีเปิดงานและเซ่นไหว้บรรพบุรุษในงานเทศกาลบุญประเพณี
แซนโฎนตาอำเภอขุขันธ์ ปี 2560 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560


การแสดงแสง สี เสียงตำนานเมืองขุขันธ์ ในงานแซนโฎนตา

อำเภอขุันธ์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 แบบสำรวจข้อมูลรายครัวเรือนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับประเพณีแซนโฎนตา ประจำปี 2560  คลิก

 ดูผลการสำรวจข้อมูลรายครัวเรือนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับประเพณีแซนโฎนตา ประจำปี 2560 อำเภอขุขันธ์ คลิก  
ประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป