ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

ทีมงานจิตอาสาเฉพาะกิจ ฯ อำเภอขุขันธ์ ได้พร้อมเพรียงกันทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 9

อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
          วันนี้ (12 ตุลาคม 2560) เวลา 09.00 - 15.30 น. ทีมงานจิตอาสาเฉพาะกิจ ฯ ประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ สารวัตรกำนัน ผู้ช่วย ฯ จากตำบลห้วยใต้ และตำบลตาอุด ได้พร้อมเพรียงกันทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 9 โดยได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรับพัฒนา ทำความสะอาด บริเวณศูนย์ราชการอำเภอขุขันธ์ ตลอดจนได้ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง บริเวณโดยรอบหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ และบริเวณขอบสระน้ำหลังที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ เสร็จเรียบร้อย เป็นระเบียบ และสวยงาม จึงขอขอบคุณจิตอาสาเฉพาะกิจ ทั้ง 2 ตำบล ไว้ ณ โอกาสนี้ 
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป