ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

ประมวลภาพกิจกรรม ปีงบประมาณ 2561

  • 22 ต.ค. 2560 - โรงทานจัดเลี้ยงแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ ณ บ้านพักนายอำเภอขุขันธ์ คลิก
  • 21-22 ต.ค. 2560 -พิธีมอบของพระราชท่านแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ คลิก
  • 21 ต.ค. 2560 - กฐินสามัคคีปลอดเหล้า ณ วัดบ้านอาวอย 4 หมู่บ้านในสังกัดวัด คลิก
  • 20 ต.ค. 2560 - นายอำเภอขุขันธ์ ได้มอบหมายให้จิตอาสาเฉพาะกิจมาช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจในการเตรียมสถานที่ พร้อมกับเตรียมความพร้อมสำหรับการมอบ สิ่งของพระทาน  คลิก
  • 16 ต.ค. 2560 - นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอขุขันธ์ เดินทางไปสักการะองค์พระศักดิ์สิทธิ์ปะจำอำเภอขุขันธ์ ได้แก่ องค์พระแก้วเนรมิตและพญาครุฑแห่งวัดลำภู และหลวงพ่อโต วัดเขียน ตลอดตนกราบขอพรพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ของอำเภอขุขันธ์   คลิก
ประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป