ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

นายอำเภอขุขันธ์ เดินทางไปสักการะองค์พระศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอขุขันธ์ และกราบขอพรพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ของอำเภอขุขันธ์

           เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอขุขันธ์ เดินทางไปสักการะองค์พระศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอขุขันธ์ ได้แก่ องค์พระแก้วเนรมิตและพญาครุฑแห่งวัดลำภู และหลวงพ่อโต วัดเขียน ตลอดตนกราบขอพรพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ของอำเภอขุขันธ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตก่อนเริ่มต้นปฏิบัติราชการในฐานะนายอำเภอขุขันธ์ ต่อไป
 
 


  

ประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป