ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

        เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2560   ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป นายสุรชัย    ยุติธรรมนนท์  นายอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลใจดี และคณะเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ในเขตตำบลใจดี วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจรักไทย ธกส.ขุขันธ์ และกองร้อย อส.อ.ขุขันธ์ ที่ 5 ได้ร่วมกันออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อนำบริการภาครัฐไปสู่ประชาชน ณ วัดบ้านใจดี ม.10 ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ  และได้ออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งจำเป็นพร้อมผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นราษฎร บ้านใจดี ม.10 ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป