ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

ประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย2561 จังหวัดศรีสะเกษ

             วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น.นายสุรชัย  ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอขุขันธ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมให้กำลังใจนักร้องและหางเครื่องในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่องทั้งในส่วนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนสามารถคว้ารางวัลขวัญใจประชาชนได้ทั้งสองทีม


ประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป