ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

นายอำเภอขุขันธ์ ได้ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดบริการด่านชุมชน

อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
          วันนี้ (29 ธันวาคม 2560) ช่วงเวลาตั้งแต่ 19.30 ถึง 22.20 น. นายสุรชัย ยุติธรรมนนท ์นายอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ และกำลังพลสมาชิก อส.ในสังกัดได้ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการด่านชุมชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่
           1) จุดตรวจสี่แยกนาละเวีย หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา

           2) จุดตรวจ สี่แยกโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ตำบลปรือใหญ่
           3) ด่านชุมชน บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลปรือใหญ่
           4) ด่านชุมชนบ้านนาจะเรีย หมู่ที่ 13 ตำบลปรือใหญ่
           5)ด่านชุมชน บ้านสนวน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยเหนือ

           ทั้งนี้ ได้มีผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชรบ. อพปร. ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปฎิบัติหน้าที่ และได้กำชับ ให้ดูแล ตักเตือน และเน้นหนัก ตามถนนสายรอง ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อสกัดกั้นและป้องกันมิให้ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะเมาแล้วห้ามขับ เมาแล้วห้ามทะเลาะวิวาท เมาแล้วห้ามขับรถเร็ว และให้เคารพกฎหมาย โดยเคร่งครัด เพื่อเป็นการ ป้องกัน และลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ในระหว่างการเดินทาง

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป