ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

นายอำเภอขุขันธ์ ได้มอบหมายให้นายธวัชชัย กงศรี ปลัดอาวุโสอำเภอ มาร่วมงานพัฒนากับประชาชนจิตอาสาที่วัดบ้านตะเคียน ตำบลตะเคียน

        วันที่ 3 มกราคม 2561 นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอขุขันธ์ ได้มอบหมายให้นายธวัชชัย กงศรี ปลัดอาวุโสอำเภอ มาร่วมงานพัฒนากับประชาชนจิตอาสาที่วัดบ้านตะเคียน ตำบลตะเคียน โดยมีนายนิตยา พิมพาหนู ปลัดอำเภอฯ นางกนิษฐา ทองตัน เจ้าหน้าปกครองฯ  กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านในตำบลตะเคียน ผอ.โรงเรียน เจ้าหน้าที่อบต.ตะเคียน และประชาชนจิตอาสาในตำบลตะเคียน มาร่วมพัฒนาประมาณ 200 คน
ประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป