ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

KICK OFF ชาวขุขันธ์รวมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 4 เมษายน 2561 นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ Kick Off รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อุัครราชกุมารี โดยมีส่วนราชการต่างๆ ทั้งท้องที่ ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้า และร่วมกันดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวในพื้นที่ทั้ง 22 ตำบล 276 หมู่บ้าน

ประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป