ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

การจัดกางานแซนโฎนตา ประเพณีเมืองขุขันธ์ สารทแห่งความกตัญญู อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ โดยอำเภอขุขันธ์  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค์กรเอกชน  สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์  และประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์  ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ร่วมงานประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมืองขุขันธ์ ที่เรียกว่า งานบุญประเพณีแซนโฎนตา สารทแห่งความกตัญญูของชาวเมืองขุขันธ์  อันเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมทีดีงามของท้องถิ่นชาวอีสานใต้  ที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ
             อำเภอขุขันธ์  จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 2 - 6 ตุลาคม  พุทธศักราช  2561 ณ บริเวณ ลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน และสนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์  
             ปีนี้ เราจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปี  ชมศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรม นิทรรศการประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวเมืองขุขันธ์
การออกร้านของส่วนราชการ และกลุ่มเครือข่าย OTOP จังหวัดศรีสะเกษ  และเชิญชมการประกวดต็วงมงคล ที่มีอัตลักษณ์รากเหง้าจาก 276 หมู่บ้าน

             ในงานฯ   วันที่ 2 - 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เชิญชมและเชียร์ ให้กำลังใจนักร้อง นักเต้น ในการประกวดร้องเพลงประกอบหางเครื่องของท้องที่และท้องถิ่น เพื่อจัดหารายได้ช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ของชาวอำเภอขุขันธ์ 
             วันที่​ 5 ตุลาคม  พ.ศ. 2561 เชิญชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นพื้นบ้าน จากหมู่บ้าน ตำบล และโรงเรียนต่างๆ ตลอดทั้งวัน และในภาคกลางคืน  ชมการซ้อมใหญ่ แสง สี เสียงตำนานความเป็นมาของเมืองขุขันธ์
             วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เชิญชมขบวนแห่เครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ยิ่งใหญ่ และร่วมพิธีแซนโฎนตาอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมืองขุขันธ์  และที่พิเศษอย่างยิ่ง  ปีนี้  ในภาคค่ำระหว่างเวลา 18 นาฬิกา เป็นต้นไป ขอเชิญชมการแสดงแสง สี เสียง ตำนานความเป็นมาของเมืองขุขันธ์ ครบรอบ 981ปี อันยิ่งใหญ่ตระการตา  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์
             อย่าลืม...! วันที่  2 - 6 ตุลาคม  พุทธศักราช  2561  กลับบ้านเรา...มาร่วมงานบุญประเพณีแซนโฎนตา สารทแห่งความกตัญญูของชาวเมืองขุขันธ์
 โดยพร้อมเพรียงกันที่ อำเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ.....

ประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป